External link to Оливера Николова за Скопје

Оливера Николова за Скопје

Денес, од голема временска дистанца, земјотресот во Скопје можам да го гледам, да го слушам и анализирам, да го чувствувам, токму како секој друг составен дел на животот. Продолжи со читање Оливера Николова за Скопје