За искуството со Airbnb, зошто е паметно и како тоа функционира

Дали и вас собирањето впечатоци од последното патување ви вклучува и оставање на распакуваните ствари по куќа додека не летнат сами по плакари? Додека чекам да испере машината, сфаќам дека иако јас мислам дека сите знаат што значи Airbnb, сепак неколку луѓе , кога објаснував како сум се сместила, ми рекоа “а шо тоа?” Плус, ако сакаш да дознаеш “шо тоа”, идеш на интернет, ама … Продолжи со читање За искуството со Airbnb, зошто е паметно и како тоа функционира