SKOPJE FF, на Горан Џамбазов

Моментално сме побогати за уште едно скопско видео, единствено од овој тип во оваа резолуција. Авторот, Горан Џамбазов сакал да го претстави Скопје на еден поинаков начин пред неговите жители и сите што го посетуваат. Нас ни останува да се воодушевуваме на нашиот град во наредните пет минути, а на авторот ќе му кажеме – секоја чест. Продолжи со читање SKOPJE FF, на Горан Џамбазов