SKOPJE FF, на Горан Џамбазов

Моментално сме побогати за уште едно скопско видео, единствено од овој тип во оваа резолуција. Авторот, Горан Џамбазов сакал да го претстави Скопје на еден поинаков начин пред неговите жители и сите што го посетуваат. Нас ни останува да се воодушевуваме на нашиот град во наредните пет минути, а на авторот ќе му кажеме – секоја чест.

Коментирај

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s